6 Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Van Hoa Doanh Nghiep (1)

1. Sứ mệnh

Pro Car ra đời giúp cho khách hàng an tâm, nâng tầm giá trị, tiện lợi muôn nơi.

2. Tầm nhìn

Pro Car quyết tâm trở thành hệ sinh thái kinh doanh dịch vụ, thương mại trong lĩnh vực ô tô hàng đầu khu vực

3.Giá trị cốt lõi

01. Đoàn Kết

Chúng tôi đoàn kết để thành công

02. Chủ Động

Tôi luôn chủ động trong mọi việc.

03. Phục Vụ

Tôi luôn phục vụ khách hàng trên mức mong đợi.

04. Uy Tín

Tôi giữ uy tín như giữ mạng

05. Đổi mới

Tôi luôn đổi mới để phát triển

06. Công Bằng 

Tôi cống hiến tôi có thành quả.

Facebook

Youtube

Tiktok

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *