Zestech Z800 + Màn hình liền Camera 360

Hiển thị kết quả duy nhất

Màn hình z800 pro + 360 có kích thước 9 – 10 inch, tùy từng dòng xe. Sản phẩm có thêm bộ tản nhiệt, thiết kế màu đen phù hợp với tất cả các dòng xe.